page view image

Fleire fargar Alver

Arrangementsinformasjon
event image

Fleire fargar Alver er eit multikulturelt prosjekt. Der får barn og ungdom frå ulike land, inkludert Noreg, medverke i ei musikalsk framsyning med song, leikar og dans frå ulike kulturar. 

Framsyninga med Fleire fargar Alver vil synleggjere Fargespill sin visjon om at musikk og dans er den beste arenaen vi har for eit likeverdig og konstruktivt møte mellom menneske med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur.

Fleire fargar Alver byggjer på konseptet og pedagogikken til Fargespill gjennom lisensavtale med Fargespill.


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.